Mỗi ngày là một khác biệt

Có những việc đã nằm trong dự tính của bạn, nhưng có những thay đổi mà bạn chưa biết trước. Vậy điều gì giúp chúng ta có cuộc sống cân bằng và vững vàng hơn dù cho ngày mai sẽ có những điều khác biệt?

 Với Bảo hiểm Trọn Vẹn Cân Bằng từ AIA, giúp bạn bảo vệ tài chính và sức khỏe; là một điểm tựa cân bằng trọn vẹn của bạn trước những thay đổi khác biệt trong cuộc sống.

Và để luôn được có cuộc sống cân bằng và bảo vệ trước mọi thay đổi. Với AIA, chúng tôi giúp bạn có điểm tựa mạnh mẽ và sống Trọn Vẹn Cân Bằng từ hôm nay. 

Mỗi ngày là một khác biệt

1

KHI MẮC UNG THƯ
Nhận thêm 25% Số tiền Bảo hiểm (STBH), không khấu trừ về sau.

2

KHI GẶP TAI NẠN
Chi trả từ 1%-100% STBH theo loại thương tật do tai nạn.

3

KHI TTTB&VV, TỬ VONG HOẶC BỆNH GIAI ĐOẠN CUỐI
Với Quyền lợi cơ bản:

Nhận 100% STBH hoặc Giá trị tài khoản (GTTK) cơ bản (chọn giá trị cao hơn) cộng với GTTK đóng thêm.

Với Quyền lợi nâng cao:

Nhận 100% STBH và GTTK cơ bản cộng với GTTK đóng thêm.

4

KHI KHÔNG HÚT THUỐC
Nhận thêm 15% STBH khi Người được bảo hiểm từ 15 tuổi trở lên vào thời điểm tử vong và được xác định không hút thuốc.

5

LỢI NHUẬN ĐẦU TƯ
Hưởng lợi nhuận ổn định. Được cam kết lãi suất tối thiểu.

6

THƯỞNG HÀNG NĂM
Lên đến 15% phí bảo hiểm cơ bản.

Thưởng mỗi năm, từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 5 trở đi.

7

ĐẦU TƯ THÊM
Dành cho khách hàng khi có tiền nhàn rỗi và muốn gia tăng khoản tiền tích lũy để hưởng lợi nhuận đầu tư.

8

ĐIỀU CHỈNH MỨC BẢO VỆ
Tăng STBH khi kết hôn, khi sinh con hoặc nhận con nuôi không cần chứng minh sức khỏe và tài chính.

Linh hoạt chuyển đổi Quyền lợi Bảo hiểm cơ bản và nâng cao.

Có thể thay đổi STBH và Phí bảo hiểm kể từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 trở đi.

9

LINH HOẠT RÚT TIỀN
Rút tiền bất kỳ lúc nào từ Giá trị tài khoản đóng thêm hoặc từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 trở đi từ Giá trị tài khoản cơ bản.

Đóng phí linh hoạt (từ năm hợp đồng thứ 5 trở đi).